Bildiri

2 Kasım 2013 09:51 Genel

elyazma
Bildiri: “XVI. Asra Ait Üç Kataloğun Işığında Osmanlı Kütüphanecilerinin Kataloglama Problemlerine Çözüm Arayışları” 

Milletlerarası El Yazmaları Sempozyumu, 21 – 25 Ekim, İstanbul 2013.

Designed by Şükür Muhacir