Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar ( Mustafa Demirci )

13 Kasım 2013 11:30 Genel

Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar Mustafa Demirci (Sanatalemi.net)

Eserleriyle ilim dünyasının seçkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, “Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar” hakkında konuşacak. Prof. Erünsal, tarih boyunca sahaflık mesleğinin bizdeki gelişmelerini dinleyicilerle paylaşacak. Cağaloğlu’ndaki toplantı, 14 Kasım Perşembe günü Timaş Kitapkahve’de saat 18.00’de başlayacak.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği “Bâbıâli Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. İsmail E. Erünsal olacak. Türkiye’de kültür ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Erünsal, Timaş Yayınları arasında çıkan Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar adlı eseri hakkında konuşacak ve dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Toplantıya İstanbul’da dükkânı bulunan bir çok sahafın katılması bekleniyor. Erünsal, çok uzun yıllar üzerinde çalıştığı eserinde eserinde, orijinal ve el değmemiş sayısız arşiv malzemesi kullandı. 1604-1909 tarihleri arasında, başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne’ye ait 3000 civarında mahkeme defterinin taranmasıyla elde edilen 200’e yakın sahaf terekesi yanında bir çok arşiv vesikası da kullanılarak Osmanlı dönemindeki sahaflık ve kitap ticareti aydınlatılmaya çalışıldı. Osmanlı sahaflığının 16. yüzyıldan itibaren yaklaşık dört asırlık tarihinin incelendiği eser, sahaflığın Ortaçağ İslâm dünyasındaki yerini ve Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşadığı gelişme sürecinin derinlemesine incelendiği ilk monografik çalışma kabul ediliyor.

 

TİTİZ İLİM ADAMI

Titiz bir ilim adamı olarak tanınan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, 1945 yılında Erzincan ili Kemaliye ilçesinde doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1968) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1969) bitirdi. Doktorasını İngiltere’de Edinburg Üniversitesi’nde verdi (1977). İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümüne uzman olarak girdi. 1982’de doçentliğe yükseldi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde profesör olarak ders verdi. Burada Arşivcilik Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Erünsal eski Türk edebiyatı ve kütüphanecilik üzerine çalışmalar yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı İslâm Ansiklopedisi Yayın Kurulu üyesi oldu. Bu ansiklopediye edebiyat ve ilim tarihi ile ilgili maddeler yazdı.

Eserleri: Müneccimbaşı Tarihi (2 cilt, 1001 Temel Eser, 1974), Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler (1982), The Life And Works Taci-zade Cafer Çelebi With a Critical Edition of His Divân (1983), Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsibi’l-Ünsiyye (Elvan Çelebi’nin eseri, Ahmet Yaşar Ocak’la yayına hazırladı, 1984).

Designed by Şükür Muhacir