OSMANLILARDA SAHAFLIK ve SAHAFLAR

13 Ocak 2014 11:31 Genel

OSMANLILARDA SAHAFLIK ve SAHAFLAR

Tarih, edebiyat ve kütüphanecilik alanında yaptığı çalışmalarla ülkemiz bilim ve düşünce hayatına büyük katkılarda bulunan Prof.Dr. İSMAİL ERÜNSAL Hocam’ın büyük emekler vererek hazırladığı ‘Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar’ başlıklı kitabı (İstanbul-2013, Timaş Yayınları), kültür tarihimize ilgi duyanların mutlaka okumaları gereken kitaplardan biridir.

İsmail Erünsal Hocam ve çalışmaları hakkında, kısmet olursa, ileride daha geniş yazılar yazmayı düşünmekteyim. Bu yüzden şimdilik, kitap hakkında sadece şu değerlendirmeleri yapmakla yetiniyorum:

1-İlim ve düşünce tarihimiz kitap ve kütüphane tarihi iyi bilinmeden anlaşılamaz. Bu yüzden, İsmail Erünsül Bey’in ‘Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar’ başlıklı eseri, Türk Düşüncesi ile ilgilenenler için vaz geçilmez derecede önemi haizdir;

2-Sahaflığın ve sahafların bugünkü durumu ve geçmişi hakkında bu güne kadar yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Özellikle Osmanlı döneminde sahaflığın ve sahafların tarihi, bizler için adeta karanlık bir devir gibidir. Adı geçen eser, bu büyük boşluğu doldurabilecek vasıftadır ve konuyla ilgili araştırma yapacak olanlara da rehber olabilecek mahiyettedir;

3-İsmail Erünsal Hocam’ın bu yeni kitabını, ‘Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri’ isimli âbidevî incelemesiyle birlikte okumanız halinde çok daha yararlı olacaktır. Bu iki eserin düşünce ve bilim dünyamıza yaptığı katkı, yıllarca karanlık halde kalan bir mekanın birden bire aydınlatılmasına benzetilebilir. Bu açıdan, tarihin hangi alanına ilgi duyarsanız duyunuz anılan kitaplardan müstağni kalamayacağınızı rahatlıkla ifade edebilirim. Aynı özelliğe sahip şimdilik başka araştırmalara sahip olmadığımız için, ilim ve düşünce yolcularının bu iki kitabı okuyunca, zihinlerindeki büyük boşluklardan birinin değerli bir ilim adamı tarafından doldurulduğuna dair bir hisse kapılacaklarına eminim.

Şahsiyetinden, ilminden ve yol göstericiliğinden her zaman istifade ettiğim İsmail Erünsal Hocam’ı bu değerli araştırmasından dolayı tebrik ediyorum. Düşünce ve bilim hayatına yaptığı katkılardan dolayı kendilerine bir kez daha şükranlarımı arz ederim.

Ülkemizde düşünce ve bilimin durumunu gözlemledikçe ve bu alanlardaki sorunların büyüklüğünü düşündükçe zaman zaman moraliniz bozuluyor ve bu yüzden benim gibi hep isyan halindeyseniz, hayata daha çok bağlanmanızı sağlayacak kitaplara sarılmanızı öneririm. Sanıyorum, İsmail Erünsal’ın bahsettiğim kitapları böyle devası zor bir derde düçar olanlara şifa olacaktır. En azından benim için böyle oldu, oluyor. İlacın, sizin hastalığınıza da çare olup olamayacağına ancak deneyerek karar verebilirsiniz.

Kitapları okuduktan sonra, onların hastalığınızın tedavisine hiçbir katkısı olmadığı kanaatine varırsanız, lütfen bana haber veriniz. Yeni bir reçete yazabilirim:) Şayet kitapları inceledikten sonra benim gibi hissedip ülkemizin geleceğine olan ümidiniz artarsa, İsmail Erünsal gibi bilginlerimizin çoğalması için dua etmek, onun gibi olmaya çalışmak ve aynı yolda olanlara destek vermek, yerine getirmeniz gereken ödevleriniz arasında yer alacaktır.

Kaynak:http://harunanay.blogspot.com/2013/11/osmanlilarda-sahaflik-ve-sahaflar.html

Designed by Şükür Muhacir