Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan

3 Şubat 2014 17:10 Genel

Hazırlanması dopdolu bir üç yılı bulan ve iki cilt halinde yayınlanan armağan kitabın takdimi 06.02.2014 Perşembe günü İSAM Konferans salonunda yapıldı. Erünsal’ın kadim talebesi Prof. Hatice Aynur’un yönettiği programda yine Hoca’nın kadim dostları Prof. M. Âkif Aydın, Prof. Heath W. Lowry ve Mehmet Genç kısa birer konuşma yaparak Prof. İsmail Erünsal’ı anlattılar. Konuşmalarda, Erünsal’ın yaptığı birbirinden özel abidevi çalışmalara ve İSAM’ın taşıdığı misyondaki emekleri dolayısıyla Hoca’nın Türkiye’de ilme verdiği katkının önemine işaret edildi. Armağan kitabın İsmail Erünsal’a takdim edilmesi ve fotoğraf çekimleriyle program son buldu. Özellikle belirtmek gerekir ki, kitabı hazırlayan Prof. Dr. Hatice Aynur, Doç. Dr. Bilgin Aydın ve Mustafa Birol Ülker örnek ve zirve bir çalışmaya imza atmış oldular. Kitabın estetik tasarımı ise Ersu Pekin marifetidir. Armağan’ın Kapak ve İçindekiler’ini görmek için tıklayınız
Kitabı temin etmek isteyenler için satış adresi:Ana Basın Yayın Molla Fenari Sok. No: 28 Yıldız Han Giriş Katı Cağaloğlu – İstanbul. Tel: 0212 526 9941

Designed by Şükür Muhacir