"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ansiklopedi Maddeleri

 

Ansiklopedi Maddeleri

 • “Turkey”, Encyclopedia of Library History, ed.Wayne A. Wiegand and Donald G. Davis, Jr., Garland Publishing, New York&London 1994, 626-628.
 • “Tâci Bey”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, cilt:VIII, s.193.
 • “Tâcizâde Çafer Çelebi”, TDEA, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, cilt:VIII, s.193-194.
 • “Tâcizâde Sa’di Çelebi”, TDEA, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, cilt:VIII, s.194-195.
 • “Abdürrahim Karahisârî”, DİA, I (1988) 291-292.
 • “Amcazâde Hüseyin Paşa Kütüphanesi”, DİA, III (1991) 10-11.
 • “Aşir Efendi Kütüphanesi”, DİA, IV (1991) 8.
 • “Atıf Efendi Kütüphanesi”, DİA, IV (1991) 60-61.
 • “Ayasofya Kütüphanesi”, DİA, IV (1991) 212-213.
 • “Beşir Ağa Kütüphanesi (Cağaloğlu)”, DİA, VI (1992) 3-4.
 • “Beşir Ağa Kütüphanesi (Eyüp)”, DİA, VI (1992) 4.
 • “Damad İbrâhim Paşa Kütüphanesi”, DİA, VIII (1993) 449.
 • “Dârülilim”, DİA, VIII (1993) 539-541.
 • “Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi”, DİA, XII (1995) 9.
 • “Fâtih Kütüphanesi”, DİA XII (1995) 250.
 • “Galatasaray Kütüphanesi”, DİA, XIII (1996) 323.
 • “Gökyay, Orhan Şaik”, DİA, XIV (1996) 144-146.
 • “Hacı Selim Ağa Kütüphanesi”, DİA, XIV (1996) 498.
 • “Hâfız-ı Kütüb”, DİA, XV (1997) 94-98.
 • “Hâlet Efendi Kütüphanesi”, DİA, XV (1997) 251.
 • “Halil Hamid Paşa Kütüphanesi”, DİA, XV (1997) 318.
 • “Hamidiye Kütüphanesi”, DİA, XV (1997) 469.
 • “Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi”, DİA, XVII (1998) 173.
 • “Hevesnâme”, DİA, XVII (1998) 277-278.
 • “Iş, Yusuf b. Reşid”, DİA, XIX (1999) 213-214.
 • “İstanbul [Kütüphaneleri]”, DİA, XXIII (2001) 275-284.
 • “Kasım Paşa, Cezerî”, DİA, XXIV (2001) 545-546.
 • “Katalog”, DİA, XXV (2002) 24-28.
 • “Kâtib-i Kütüb”, DİA, XXV (2002) 40-41.
 • “Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi”, DİA, XXV (2002) 415.
 • “Köprülü Kütüphanesi”, DİA, XXVI (2002) 257-258.
 • “Kütüphane”, DİA, XXVII (2003) 11-32.
 • “Lâleli Kütüphanesi”, DİA, XXVII (2003) 89.
 • “Mahmud Paşa Kütüphanesi”, DİA, XXVII, 381-382.
 • “Mehmed Şükrü”, DİA, XXVIII, 533-534.
 • “Menakıbü’l-Kudsiyye”, DİA, XXIX, 115-116.
 • “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi”, DİA, XXIX, 254.
 • “Miftâhu’t-Teşbih”, DİA, XXX, 19-20.
 • “Mihri Hatun”, DİA, XXX, 37-38.
 • Murad Molla”, DİA, XXXI, 188.
 • “Nuruosmaniye Kütüphanesi”, DİA, XXXIII, 266-267.
 • “Pertev Paşa Kütüphanesi”, TDVİA. c. 34. İstanbul: TDV, 2007: 238.
 • “Pertevniyal Vâlide Sultan”, TDVİA. c. 34.İstanbul: TDV, 2007: 243.
 • “Ragıb Paşa Kütüphanesi”, TDVİA. c. 34. İstanbul: TDV, 2007: 406-407.
 • “Raşid Efendi kütüphanesi”, TDVİA. c. 34. İstanbul: TDV, 2007: 462-463.
 • “Reddâde”, TDVİA. c. 34. İstanbul: TDV, 2007: 515.
 • “Revani Çelebi”, TDVİA. c. 35. İstanbul: TDV, 2008: 30- 31.
 • “Rüstem Paşa Kütüphanesi (Tahtakale), TDVİA. c. 35. İstanbul: TDV, 2008: 294.
 • “Sahaf”, TDVİA. c. 35. İstanbul: TDV, 2008: 504-510.
 • “Sarıca Kemal”, TDVİA. c. 36. İstanbul: TDV, 2009: 150-151.
 • “Selimiye Kütüphanesi”, TDVİA. c. 36. İstanbul: TDV, 2009: 437-438.
 • “Şehid Ali Paşa Kütüphanesi”, TDVİA. c. 38. İstanbul: TDV, 2009: 435-436.
 • “Şeyh Vefa Kütüphanesi”, TDVİA. c. 39. İstanbul: TDV, 2010: 74.
 • “TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ”, TDVİA. c. 39. İstanbul: TDV, 2010: 353-356.
 • “Tâcîzâde Sâdî Çelebi.” TDVİA. c. 39. İstanbul: TDV, 2010: 356.
 • “Turhan Vâlide Sultan Kütüphanesi.” TDVİA. c. 41. İstanbul: TDV, 2012: 426.
 • “Turquie, bibliothèques.” Dictionnaire encyclopédique du Livre. 3. Paris 2011: 904-906
 • “Umur Bey Kütüphanesi” TDVİA, c. 42. İstanbul: TDV, 2012: 159-160.
 • “Vahîd Paşa Kütüphanesi.” TDVİA, c. 42. İstanbul: TDV, 2012: 437-438.
 • “Vâlihî, Edirneli.” TDVİA, c. 42. İstanbul: TDV, 2012: 499-500.
 • “Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi.” TDVİA, 43. İstanbul: TDV, 2013: 42.
 • “Verrâk (ek cilt).” TDVİA baskıda.
 • “Yenicami Kütüphanesi.” TDVİA, 43. İstanbul: TDV, 2013: 443.
 • “Yusuf Ağa Kütüphanesi.” TDVİA baskıda.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.