"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kitaplar

Kitaplar

1) Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi, Arapça aslından Türkçeleştiren.; İsmail Erünsal, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1974, c.I (1-304 s.), c.II.(305-620 s.) [Tercüman 1001 Temel Eser: 37, Baskı: Kervan Kitapçılık A.Ş. Orjinal adı: Sahaif’ül-    Ahbar fi Vekayi’ül-A’sar.]

2) Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I, Haz: İsmail E. Erünsal, İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1982, c.I (VIII+414 s.) [İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2966, Kütüphanecilik Bölümü Yayınları No:4]

3) Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I, 2.bs.; Haz: İsmail E. Erünsal, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul 1990, [Üniversite Yayın No: 3610, Fakülte Yayın No: 3251 olarak tıpkı basımı yapılmıştır.]

4)Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II, Haz: İsmail E. Erünsal, İstanbul   Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1990, c.II (XII+526 s.) [İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3395]

5)The Life and Works of Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi, with a Critical Edition of his Dîvân, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1983, CXXXV+523 s. [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:3103] [Edinburg Üniversitesinde 1977 yılında bitirilen  ve J.R.Walsh’ın danışmanlığında yapılan Doktora tezidir.]

6) Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi), Hazırlayanlar: İsmail E. Erünsal , A. Yaşar Ocak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1984, XC+188 s.

7) Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi), 2.bs., Hazırlayanlar: İsmail E. Erünsal , A. Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995, LXXVIII+179 s., (+orijinal metin 118 s.)

[Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVIII. Dizi-Sa.12]

8) Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf        Kütüphaneleri. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1988, (XVIII+344 s., 8 sayfa ek.)

[Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:22]

9) Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf         Kütüphaneleri. 2.bs. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1991, (XVIII+344 s., 8 sayfa ek.)

10) XV. XVI. asır Bayrami Melamiliği’nin kaynaklarından Abdurrahman el-Askeri’nin   Mir’atü’l-Işk’ı  / Abdurrahman el-Askeri ; hazırlayan İsmail E. Erünsal. – Ankara : Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2003. XC, 253 s. ; 24 cm.  — (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu ; III.dizi – sayı 31)

11) Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizasyonu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2008, XXII+775 s.

12) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000), (İsmail E. Erünsal-Fatih Çardaklı-Mustafa Birol Ülker), İSAM Yayınları, 2008, 472 sayfa.

13) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2001-2007), (İsmail E. Erünsal-Fatih Çardaklı-Mustafa Birol Ülker), İSAM Yayınları, 2008, 480 sayfa.

14) Ottoman Libraries: A Survey of the History, Development and Organization of Ottoman Foundation Libraries, (edited by Cemal Kafadar – Gönül Alpay Tekin), Turkish Sources LXXXIV, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 2008. XXIV+253.

15) The Archivel Sources of Turkish Literary History, Turkish Sources LXXXV, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, 2008. XIII+392 s.

16) Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler, (Heat W. Lowry- İsmail E. Erünsal), Bahçeşehir Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2010.

17) The Evrenos Dynasty Of Yenice-i Vardar: Notes & Documents, (Heat W. Lowry- İsmail E. Erünsal), Bahçeşehir University Press, İstanbul, 2010.

18) Remembering one’s roots: Mehmed Ali Paşa of Egypt’s links to the Macedonian town of Kavala: architectural monuments, inscription & documents. Heath W. Lowry & İsmail E. Erünsal. Istanbul: Bahçeşehir University Press, 2011. X, 271 s., 96 plate.

19) Aslına dönüş: Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Kavala kasabası ile ilgili bağları: mimari eserler, kitabeler ve belgeler. Heath W. Lowry & İsmail E. Erünsal. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi – The Mohamed Ali Institute, 2011. X, 273 s., 96 plate.

20) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010) (İsmail E. Erünsal – Mustafa Birol Ülker – Fatih Çardaklı) İSAM Yayınları, 2012, 1060 sayfa.

21) Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, 584 s.

22) Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri, Timaş Yayınları, İstanbul 2014, 493 s.

23)Elvan Çelebi, Menâkıbü’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi, Ankara 2014, bs., hazırlayanlar: İsmail E. Erünsal , A. Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 279, 240 s.

24) Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik. İstanbul: Timaş Yayınları, 728 s.

25) Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler,İstanbul: Dergah Yayınları, 2016. 587 s.

26) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015), [Haz: İsmail E. Erünsal, Mustafa Birol Ülker ve Esra Karayel Muhacir ile birlikte] İstanbul, İSAM Yayınları, 2017, 1480 s.

27) Ortaçağ İslâm Dünyasında  Kitap ve Kütüphane, İstanbul, Timaş yayınları, 2018, 660 s.

28) Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri, Timaş Yayınları, 2. Baskı İstanbul 2019, 637 s.

 

Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar. İstanbul: Timaş, 2013.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010). İstanbul: İSAM Yayınları, 2012.
(Mustafa Birol Ülker ve Fatih Çardaklı ile birlikte).

Aslına Dönüş: Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Kavala kasabası ile İlgili Bağları: Mimari Eserler, Kitabeler ve Belgeler. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi – The Mohamed Ali Institute, 2011.
(Heat W. Lowry ile birlikte).

Remembering One’s Roots: Mehmed Ali Paşa of Egypt’s Links to the Macedonian Town of Kavala: Architectural Monuments, Inscription & Documents. İstanbul: Bahçeşehir University Press, 2011.
(Heat W. Lowry ile birlikte).

The Evrenos Dynasty of Yenice-i Vardar: Notes & Documents. İstanbul: Bahçeşehir University Press, 2010. (Heat W. Lowry ile birlikte).

Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2010.
(Heat W. Lowry ile birlikte).

The Archival Sources of Turkish Literary History. Cambridge, Mass.: Harvard University, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 2008. (PDF’leri buradan indirebilirsiniz)

Ottoman Libraries: A Survey of the History, Development and Organization of Ottoman Foundation Libraries. ed. Cemal Kafadar – Gönül Alpay Tekin, Cambridge, Mass.: Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 2008.

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri: Tarihi Gelişimi ve Organizasyonu. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2001-2007). İstanbul: İSAM Yayınları, 2008.
(Fatih Çardaklı ve Mustafa Birol Ülker ile birlikte).

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000). İstanbul: İSAM Yayınları, 2008.
(Fatih Çardaklı ve Mustafa Birol Ülker ile birlikte).

Abdurrahman el-Askeri, XV. XVI. Asır Bayrami Melamiliği’nin Kaynaklarından Abdurrahman el-Askeri’nin Mir’atü’l-Işk’ı. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2003.

Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi. 2.bs., Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995. (A. Yaşar Ocak ile birlikte).

Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. 2.bs., Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1991.

Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990. (PDF’leri buradan indirebilirsiniz)

Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I. 2. bs., İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1990. (PDF’leri buradan indirebilirsiniz)

Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988.

Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984. (A. Yaşar Ocak ile birlikte).

The Life and Works of Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi with a Critical Edition of his Dîvân. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1983. [Edinburgh Üniversitesinde 1977 yılında J. R. Walsh danışmanlığında yapılan Doktora tezidir.] (PDF’leri burdan indirebilirsiniz)

Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1982.

Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, 2 cilt, 1974. (Arapça’dan çeviri). (PDF’leri buradan indirebilirsiniz (Müneccimbaşı Tarihi I)) (PDF’leri buradan indirebilirsiniz(Müneccimbaşı Tarihi II))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.