"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yönettiği Tezler

 

Danışmanlığını Yaptığı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Lisans:

 

Bilgin AYDIN, İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 1993 İstanbul, 30 s.

Müslüm DOBUR, İstanbul Vakıflar Arşivi Arap Harfli Defterler Kataloğu. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 1993 İstanbul, 78 s.

Zehra AKYILDIZ, 2 Numaralı Hatt-ı Hümâyun Kataloğu (H. 1200-1222. M.1786-1807) M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü.1994 İstanbul, 89 s.

Murat Çelik, A.DVN.DVE. (100) Kodlu Amerika Birleşik Devletlerine Ait 73 ve 74 Numaralı dosyaların Analitik Tasnif Denemesi. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü.1994 İstanbul, 57 s.

Ebru İÇİN, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Asafi Divân-ı Hümâyun Düvel-i Ecnebiye Kalemi Dubrovnik Evrâkı Kataloğu. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 1994 İstanbul, V+42 s.

Emine REŞADİYELİ, 1 Numaralı Hatt-ı Hümâyun Kataloğu (H.1200-1258. M.1786-1842). M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 1994 İstanbul, 79 s.

Ayşe YALÇINKAYA, 1 Numaralı Hatt-ı Hümâyun Kataloğu (H. 1147-1203. M. 1734-1789). M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 1994 İstanbul, 91 s.

Müslüm İSTEKLİ, Üsküdar’ın 11 Numaralı Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, 343 s.

Sümeyye AKÇA, Üsküdar Kadılığı Şer’iye Sicilleri 8 No’lu Defter, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, IV, 227 s.

Ömer Faruk BAHADIR, Üsküdar’ın 12 Numaralı  Şer’iye SicilininTranskripsiyonu, M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul,

Merve ÇAKIR, Üsküdar Mahkemesi 15. numaralı Şer’iyye Sicil defteri (90-178. varaklar) Hicri 954-956 (1547-1551), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2003, V, 263 s.

Yasemin DAĞDAŞ, Üsküdar Mahkemesi 5 Numaralı Şer’iye Sicili Defteri (Hicri 930-935), M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, 420 s.

Hatice ÖZCAN, Üsküdar Kadılığı 16 Numaralı Şeriye Sicili (Hicri 953-955), M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, III, 73 s.

Nuray URKAÇ, Üsküdar Kadılığı 14 Numaralı Şer’iye Sicili , M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, 258 s.

Zehra ÜNLÜTÜRK, Üsküdar Mahkemesi 13 Numaralı Şer’i Sicil Defteri (949-953), M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, III, 304 s.

Kenan YILDIZ, 9 Numaralı Üsküdar Kadı Sicili (940-942/1534-1536), M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, VII, 312 s.

Neslihan YILMAZ, Üsküdar Kadılığı 2 Numaralı Şer’iye Sicili (Hicri 924-927), M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü. 2002 İstanbul, II, 60 s.

Kübra ATA, Üsküdar Mahkemesi 15 Numaralı Şeriye Sicil Defteri, (Hicri 954-958/ Miladi 1547-1551), (1-90. Varaklar), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, 331 s.

İnci AYDIN, Üsküdar Mahkemesi 20 Numaralı Şer’iyye Sicili Defteri (H. 966), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, IV, 164 s.

Mehmet Salih BULĞA, Üsküdar Şer’iyye Sicillerinden 19 Numaralı Defterin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, I, 80 s.

Sami CEBECİ, Üsküdar Şer’iyye Sicilleri 20 Numaralı Defter (1-100 sayfalar) (Hicri 965-966/1558-1559),  M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, 97 s.

Orhan GÜLTEKİN, Üsküdar’ın 17 Numaralı Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, III, 330 s.

Abdullah KÜÇÜKÖNDERÜsküdar Şer’iyye Sicilinin 18 Numaralı Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2003 İstanbul, 185 s.

Hatice AYYILDIZ – Vildan ÖZER – Özlem EROĞLU, Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Şer‘iyye Sicil Defteri (H.970-971) (98-…. varaklar), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2004 İstanbul, … s.

Recai BAYRAM, Üsküdar Şer‘iyye Sicilleri 20. Defter, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. İstanbul 2004, III, 59 s.

Yıldırım TİLAVER – A. Handan YENER – Nusret SÖNMEZ, Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Şer‘iyye Sicil Defteri (H. 970-971) (1-98. varaklar M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2004 İstanbul, 440 s.

Filiz AÇAR, 63 No’lu Üsküdar Şer’iye Sicili Defteri’nin Transkripsiyonu (Hicri 975, 983, 984 ila 994, 995), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2005 İstanbul, III, 74 s.

Ayşe AYTEKİN, Kamil Kepeci Tasnifi 208 No’lu Ruus Defterinin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2005 İstanbul, IV, 176 s.

Bedia BAŞ, Kamil Kepeci Tasnifi 209 No’lu Ruus Defterinin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2005 İstanbul, VI, 231 s.

Sevgi ATİLLA – Fatma SABAH, 36 Numaralı Üsküdar Şer‘iyye Sicilinin Transkripsiyonu, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2006 İstanbul, 236 s.

Çiğdem AKYOL, 51 Numaralı Üsküdar Şer‘iyye Sicili Defterinin Transkripsiyonu Hicri 987-988, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2007 İstanbul, s. XXXI, 137. Danışman: Prof. Dr. İsmail Erünsal ve Dr. Bilgin Aydın.

Neslihan ARACI, Üsküdar Kadılığı 50 Numaralı Şer‘iyye Sicili, Hicri (984-988), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2007 İstanbul. XXIV, 208 s. Danışman: Prof. Dr. İsmail Erünsal ve Dr. Bilgin Aydın.

Şengül YAPAR, Üsküdar Kadılığı 25 Numaralı Şer‘iyye Sicili Hicri (965-970), M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 2007 İstanbul, VII, 178 s. Danışman Prof. Dr. İsmail Erünsal ve Dr. Bilgin Aydın.

Yüksek Lisans:

Ayhan AYKUT, Türkiye’de ansiklopediciliğin doğuşu ve gelişmesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü. 1989. 119 s.

Ayşe ERCAN, Mihrab Mecmuası’nın Türk basın tarihindeki yeri ve önemi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1990. 82 s.

Zehra YAMAÇ, Basın tarihinde Yeni Mecmua muhteva analizi ve dizini. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991. [III], XV, 250 s.

Ekrem TAK, XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar’da Sosyal ve İktisadi Hayatın Göstergeleri (Üsküdar Kadı Sicilleri Üzerine Bir Çalışma), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı. 2002 İstanbul, 224 s+Ekler.

Ayhan UÇAR, Üsküdar Mahkemesi’ne ait 403 numaralı şeriyye sicili, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2004. V, 327 y. ; 30 cm.

Kenan YILDIZ, Üsküdar’ın sosyal ve iktisadi hayatı ile ilgili Üsküdar kadı sicillerindeki kayıtların tesbit ve analizi : (954-980 / 1547-1573), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2005. , XIII, 261 y.

Müslüm İSTEKLİ, Üsküdar’ın sosyal ve iktisadi hayatıyla ilgili Üsküdar kadı sicillerindeki kayıtların tespit ve analizi (H. 978-991, M. 1570-1584), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2005, 274 s.

Sümeyye AKÇA, Üsküdar Mahkemesi’ne ait 23 numaralı (968-970 tarihli) Şer’iyye Sicili (metnin transkripsiyonu, özeti, tahlili ve indeksi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2005, IX, 324 s.

Merve ÇAKIR, Osmanlı Şehir Tarihinin Arşiv Kaynakları: İzmit Örneği, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2006, VII, 141 s.

 

Doktora:

Tuba ÇAVDAR, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Osmanlı kütüphanelerinin gelişimi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995. 157 s.

Bilgin AYDIN, Osmanlı bürokrasisinde Divan-ı Hümâyun defter formlarının ortaya çıkışı ve gelişimi (XV-XVI. yüzyıl) , Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. 2003. IX, 171 y.

Rıfat GÜNALAN, XVI. yüzyılda Bab-ı Defteri Teşkilatı ve Maliye Ahkam defterleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2005,  X, 87 y.

Ekrem TAK, Diplomatik Bilimi Açısından Onaltı Onyedinci Yüzyıl Şeriyye Sicillerinin Tanımlanması. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2009. IX, 279 s.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.