Anasayfa

 


Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın  “Osmanlılarda Kitap Ticareti  Sahaflar ve Kitapçılar” adlı kitabı yayımlandı.

i-erunsal

 

 

 

 

 

PDF için tıklayınız


Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın hatırat, söyleşi ve akademik yazılarını içeren “Yirmi iki Mürekkep Damlası” adlı kitabı yayımlandı.

i-erunsal

 

Halil SOLAK’ ın kaleme aldığı Yirmi iki Mürekkep Damlası, Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi Üzerine Sohbetler kitabı yayımlandı.

 

 

 

PDF için tıklayınızProf. Dr. İsmail E. Erünsal’ın “Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” kitabının yeni baskısı yayımlandı.

i-erunsal

Kültür tarihimizde yer tutmuş yanlış bilgiler, ele alınamamış zor konular Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın arşiv belgelerine dayandırdığı çalışmalarında aydınlığa kavuşturuluyor.

Birbirinden önemli makaleleri içeren “Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri” başlıklı kitap kitapçılarda…

PDF için tıklayınız


Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın “Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri” başlığını taşıyan eseri yayımlandı.

i-erunsalKültür ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, bu kitabında yıllar yılı zihninde yoğurduğu, çalışmaları sırasında tespit ettiği, ilmî çalışmalara katkı sağlayabileceğini düşündüğü, daha önce bilinmeyen belgeleri ve kültür tarihimizle ilgili bazı ilginç konuları okuyucularıyla paylaşmaktadır. Erünsal yaptığı çalışmalarda özellikle Osmanlı’dan günümüze kitap kültürü, sahaf ve kütüphaneler özelinde gün yüzüne çıkmamış birçok şer’i sicil, rapor, seyahatname, günlük kullanmıştır. Büyük bir ustalıkla yorumladığı bu belgelerin hepsi Osmanlı entelektüel tarihini aydınlatan birer meşale olarak literatürdeki yerini almıştır.

*Osmanlılarda kadınlar ne okuyordu? *Osmanlı mahkemelerinde şahitler. *Fatih Sultan Mehmed’in ilgi duyduğu konular, kitapları ve kurduğu kütüphaneler. *Tereke kayıtlarına göre Bursa’da sahaflık. *II. Bayezid dönemi âlimlerinden Molla Lütfi zındıklık ithamıyla mı öldürüldü. *Somuncu Baba hakkındaki yeni bilgiler. * Şeyh Vefa’nın bilinmeyen vakfiyesi. *Şehid Ali Paşa’nın kitaplarının müsaderesi dolayısıyla Osmanlılara yapılan bağnazlık ithamı ne derecede haklıdır? *Viyana Elçisi Seyfullah Ağa’nın sefareti sırasında başından neler geçti? *Bir Osmanlı kadısı: Sadreddinzâde Telhîsî Mustafa Efendi, günlüğünde hangi ilginç olaylardan bahsediyor? *Aşk’i Mustafa Efendi Medine Tarihi adlı eserinde neler yazıyor? *Osmanlı münevverlerinin Evliya Çelebi’ye ve Seyahatnâme’sine bakışı nasıldı? *II. Abdülhamid döneminde Türk kütüphaneciliği nasıldı ve hangi kütüphaneler vardı?

Her biri Osmanlı kültür tarihi alanında çok önemli bir boşluğu doldurarak geleceğin tarihçelerine ve kültür araştırmacılarına yol gösteren birçok sorunun cevabı Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri‘nde

PDF için tıklayınız


Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın “Orta Çağ İslâm Dünyasında Kitap ve Kütüphâne” başlığını taşıyan eseri yayımlandı.

Erünsal bu eseriyle okuyucuyu Orta Çağ İslâm coğrafyasında 1000 yazma eser üzerinden “kitab”ın tarihine bir yolculuğa çıkarıyor. Erünsal, Batı dillerindeki ve Arapça kaynaklardaki İslâm yazmaları literatürünü de derli toplu bir hale getirerek araştırmacıların istifadesine sunuyor.

İslâm kültürünün en önemli halkalarından birini oluşturan yazma kitap dünyasını her safhasıyla tanımamızı sağlayacak bu eser, kitabın ortaya çıkması için gerekli kâğıt, kamış, mürekkep gibi maddi şartların yanı sıra kitabın telif süreçlerindeki temel basamakları da dönemin kaynaklarından alınan birbirinden çarpıcı anekdotlarla anlatıyor.

Kitap aynı zamanda, medreselerdeki derslerde ya da camilerdeki halkalarda okutulan eserlerin mukabele, semâ‘, kıraât gibi nihai hallerini alma süreçlerinin yanı sıra imlâ, icâzet, münâvele, vicâde, mükâtebe gibi teknik terimlerle birlikte tenkidli metin neşrinin inceliklerini öğrenmemizi sağlıyor. Kitap üretim süreçlerinin yürütücüsü olan hoca-talebe, müellif-müstemlî, verrâk-müstensih gibi bu dünyanın gizemli figürlerini görünür kılıyor. Kitapların üzerindeki vakıf, temellük, ferağ ve istinsah kayıtları üzerinden kitaplara dair bilinmeyen bir dünyada nasıl yolculuk yapılabileceğinin anahtarlarını sunuyor. İlmin merkezi olmaları hasebiyle kütüphaneler, medreseler ve kitap çarşıları sayesinde yazma kitaplara ev sahipliği yapan Şam, Kahire, Bağdat, Buhara, Semerkant, Kûfe, Bursa ve Mekke gibi İslâm coğrafyasının merkezlerini hatırlatıyor…

PDF için tıklayınız


İLÂHİYAT FAKÜLTELERİ TEZLER KATALOĞU (1953-2015), İSAM Yayınları Başvuru Eserleri Dizisi’nden yayınlandı.
Hazırlayanlar: Prof.Dr. İsmail E. Erünsal
Mustafa Birol Ülker
Esra Karayel Muhacir

i-erunsalYüksek Öğretim Kanunu’nun kabulü ve Yüksek İslâm enstitülerinin İlâhiyat fakültelerine dönüşmesinin ardından Türkiye’de İslâmî ilimler alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısında önemli bir artış olmuştur. İdeal olan hem bu tezlerden diğer araştırmacıların yararlanabilmesini sağlamak hem de aynı veya benzer konuda mükerrer tezlerin hazır­lanmasına engel olmaktır.
İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 1953-2015 yılları arasında yapılan 13.328 İlâhiyat tezinden ilim dünyasının haberdar olmasını sağlamak amacıyla TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.


Erünsal Hoca’nın “Ottoman Libraries: A Survey of the History, Development and Organization of Ottoman Foundation Libraries” başlıklı eseri üzerine önemli bir değerlendirme-tanıtım yazısı.

Yazar: Dr. Jan Schmidt (Leiden Üniversitesi)

Kaynak: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, v. 103 (2013), Wien.

PDF için tıklayınız


Erünsal Hoca’nın “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları/The Archival Sources of Turkish Literary History” başlıklı eseri üzerine bir inceleme-tanıtım yazısı.

Yazar: Mag. Dr. Hülya Çelik (Viyana Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü)
Kaynak: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, v. 104 (2014), Wien. PDF için tıklayınız


Erünsal Hoca’nın “Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” ile “Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar” başlıklı kitapları hakkında özlü ve güzel bir tanıtım ve değerlendirme yazısı yayınlandı.

Yazar: Prof. Dr. Henning Sievert (Zürih Üniversitesi)

Kaynak: Bulletin of the School of Oriental & African Studies, no:80:1 (2017).

PDF için tıklayınız


i-erunsal

Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’dan “Edebiyat Tarihi Yazıları” Kitabı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı hakkında 22 makaleyi içeren “Edebiyat Tarihi Yazıları” kitabı yayımlandı.

Kitap, özellikle son yıllarda yayımlanan Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik: Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu ile Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri: Şahıslardan Eserlere, Kurumlardan Kimliklere kitaplarıyla akademik dünya dışında da takip edilmeye başlanan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın edebiyatla ilgili makalelerinin derlenmesinden oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatını merkeze alan 22 makalesinin güncellenmiş hâli beş bölüm altında toplanmıştır.

Prof. Dr. Erünsal’ın Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler’e odaklanan makaleleri Osmanlı Eedebiyatıyla ilgili temel kaynaklardaki bilgileri “düzeltme”, “genişletme” ve “yeniden değerlendirip yorumlama” yoluyla konunun uzmanlarına ve meraklılarına yeni fırsatlar sunmakta, yeni ufuklar açmakta aynı zamanda Osmanlı kültür hayatını meydana getiren farklı alanlar arasındaki ilişkileri ve geçişleri titizlikle gözler önüne sermektedir. Derleme bu açıdan hem belli konular üzerine derinlemesine tahliller içermekte hem de Osmanlı kültür ve toplum hayatını bütüncül bir bakışla ele almaktadır.

 


i-erunsal

“Prof.Dr.İsmail E.ERÜNSAL ile Söyleşi”

 

 

 

 


i-erunsal

“Bir Osmanlı Kadısının Günlüğü”

 

 

 

 


i-erunsal

“Osmanlı Bürokratının Terekesinden Elli Divan Çıkıyor.”

 

 

 

 


 

i-erunsal

Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İSMAİL E.ERÜNSAL

 

 

 

 


i-erunsal

Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri

 

 

 

 

 


i-erunsal

Necip Fazıl Ödülleri 2014

 

 

 

 


i-erunsal

Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri

 

 

 


i-erunsal

Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan

 

 

 

 


i-erunsal

Röportaj Yeni

 

 

 

 


osmn


Yeni Kitap

Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar

Timaş, İstanbul 2013.

DEVAMINI OKU

Designed by Şükür Muhacir